All for Joomla All for Webmasters

Gradnje objektov

Družba VOC Ekologija d.o.o. se na področju gradenj objektov ukvarja predvsem z izgradnjo cest in mostov. Tu se lahko pohvali s kvalitetnimi kadri, ki so sposobni uspešno in pravočasno zaključiti . Družba razpolaga z vso potrebno tehnološko opremo, ki je potrebna za nemoten potek izvedbe naročila. Ima tudi dostop do opreme za izvedbo mostov z narivno konstrukcijo ter vse potrebne pripadajoče kadrovske reference. Naši cilji za gradbeniško panogo so da družba, perspektivno, postane ena vodilnih družb na področju izvajanja nizke gradnje v celjski regiji, kar se pa tiče mostov, pa tudi na celotnem slovenskem prostoru.


Redno vzdrževanje
Zimska služba
Zunanje ureditve

Reference


  • Občina Mislinja - obnova občinskih cest
  • Občina Zreče - sanacija lokalne ceste v Skomarju
  • Občina Štore - opravljanje zimske službe v občini Štore
  • Občina Duplek - ODVODNJAVANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA - kanalizacija
  • Občina Šoštanj - vzdrže gozdnih cest na območju Šoštanj v zasebnih in državnih gozdovih
  • Občina Celje - izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda in obnova cestišča na majstrovi ulici v Celju