All for Joomla All for Webmasters

Predstavitev podjetja

Gradbena družba VOC Ekologija d.o.o. je bila ustanovljena konec leta 2012 z namenom vstopa družbe Ahac d.o.o. na gradbeni trg.

Osnovna dejavnost družbe je izvajanje vseh vrst nizko-gradbenih objektov s poudarkom na gradnji cest in proizvodnje surovin na gradnji cest za lastne potrebe in prodajo.

Družba je organizirana v dve proizvodni enoti:
  • Gradnja objektov, ki zajema gradnjo cest, odvodnih sistemov, sistemov za oskrbo s pitno vodo, vgrajevanje asfaltov ter gradnjo industrijskih in poslovnih objektov.
  • Proizvodnja mineralnih surovin in polproizvodov, ki vključuje kamnolom Liboje, kamnolom Stranice, laboratorij.

Za podporo poslovanja skrbijo štabne službe, ki vključujejo komercialno, finančno, kadrovsko-pravno službo, informatiko in službo varstva pri delu.